M Bike Fiets Service Doetinchem: logo

Disclaimer

De website www.mbikefietsservice.nl is eigendom van M Bike Fiets Service te Doetinchem.

M Bike Fiets Service besteedt de grootst mogelijke zorg en aandacht aan de website www.mbikefietsservice.nl wat betreft correctheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens. Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor eigen risico van de gebruiker. Derhalve kan M Bike Fiets Service niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels de website www.mbikefietsservice.nl gevonden wordt.

Aansprakelijkheid

M Bike Fiets Service is derhalve niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door het verspreiding van informatie via het internet. Ook is M Bike Fiets Service niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten. Bovendien aanvaardt M Bike Fiets Service geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade geleden ten gevolge van het gebruik van informatie of adviezen verstrekt op of via de website M Bike Fiets Service.

De website M Bike Fiets Service bevat verwijzingen (hyperlinks) naar websites van andere organisaties en instellingen. Ook verwijzen andere websites naar deze website. M Bike Fiets Service aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud noch verwijzingen van deze websites van derden, aangezien dergelijke verwijzingen slechts zijn opgenomen ter uwer informatie en gemak.

Copyrights

M Bike Fiets Service behoudt zich alle rechten voor aangaande de website M Bike Fiets Service. Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van M Bike Fiets Service worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of ander gebruik welk niet strikt privé van aard is.